Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Niepodległościowej Wieczornicy.

28 listopada (środa), godzina 17.00.

Zachęcamy do wspólnego spędzenia czasu, przy śpiewie pieśni patriotycznych i żołnierskich.