Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwarte okno” w Tychach

Sznowni Państwo,

Informujemy, że istnieje możliwość ubezpieczenia dzieci w szkole. Koszt składki rocznej to 48 zł.

Płatne do 26.09.2019 w sekretariacie szkoły.

Płatność tylko gotówką.